زنگ مدرسه

تصویر مرتبط

به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

نوعی زنگ یا ناقوس یا وسیله ای صوتی است که در مدرسه و محیط های آموزشگاهی برای اعلام شروع و پایان کلاسهای درسی مورد استفاده قرار می گیرد.

زنگ مدرسه در ابتدای یک روز یا شیفت کاری در آموزشگاه هم نواخته می‌شود و به معنای فراخوان برای تجمع و به صف شدن دانش آموزان یا آماده شدن آنها برای رفتن به سر کلاس خواهد بود.

زنگ مدرسه می‌تواند دستی و کوبه ای باشد یا این که یک زنگ الکتریکی (زنگ اخبار) باشد. ممکن است از پخش موسیقی یا صداهای خاص به جای زنگ استفاده شود.

منبع: اطلاعات